Posklizňová úprava semen zemědělských plodin

Na naší čistící stanici osiv provádíme kompletní posklizňovou úpravu Vašich komodit.

Specializujeme se především na úpravu travních semen (od psinečku po jílek jednoletý) a ostatních plodin (od máku přes kmín, svazenku, hořčici, řepku, pohanku, ředkev olejnou po lupinu, apod.)

Poskytované služby:

  • šetrné dosoušení aktivním vzduchem na roštech, kde je zajištěno pročechrávání dosoušeného zboží
  • bezplatné skladování suchého zboží před procesem čištění
  • předčištění a čištění
  • finální dočištění na pneumatickém stole -  důležité pro dosažení vysoké čistoty a tím i maximální možné výkupní ceny zejména u máku, hořčice, jetele, lnu apod.
  • u jetelovin při kontaminaci šťovíkem používáme separátor šťovíku – sametka
  • při smíchání podobných semen používáme nárazový třidič
  • rozbory čistoty, vlhkosti, případně klíčivosti provádíme ve vlastní laboratoři
  • plnění buďto do pytlů nebo velkoobjemových vaků, případně paletování a balení stretch. fólií
  • v případě osiva zajišťujeme odběr vzorků semenářským inspektorem ÚKZÚZ
  • skladování vyčištěného zboží až do zobchodování - nakládka do kamionu