PRODUKTY
PRODUKTY

Zemědělské travní směsi a květnaté louky

Okrasné travní směsi

Semena a osiva

Cibuloviny a sadba

Betonová imitace dřeva

Betonové výrobky do zahrad

Substráty, mulče, textílie a juta

Hnojiva

Zahradnické nářadí a potřeby

Bakterie pro čištění

Krmivo a chovatelské potřeby

Topivo a grilovací potřeby

Bazény

Zahradní jezírka

Informace
RYHOS s.r.o. - netkatalog.czZahradní nářadí, nástroje, potřeby - netkatalog.cz

Slunná stráňka 10g

Cena bez DPH: 60 Kč
Cena s DPH: 69 Kč

Množství: ks

 

Popis zboží „Slunná stráňka 10g”

Balení květnaté louky: 10g

V přírodě zde obsažené rostliny obývají suché půdy a skalní stepi. Písčité půdy a celý den osluněná místa jsou ideálními stanovišti pro založení květnaté louky Slunná stráňka v zahradách a v parcích.

Stanoviště: slunce, suchá místa

Vytrvalost: vytrvalá květnatá louka nebo bylinný koberec

Doporučený výsev:

– pro ruční setí …… 2g na 1m2

– setí secím strojem …… 1g na 1m2

Luční květiny 75 %

černohlávek dřípený (Prunella laciniata) – 0,3

černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) – 0,3

česnek šerý horský (Allium senescens sp.montanum) – 0,5

čičorka pestrá (Securigera varia) – 3

devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) – 0,3

divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) – 0,05

divizna černá (Verbascum nigrum) – 0,2

dobromysl obecná (Origanum vulgare) – 0,3

hadí mord španělský (Scorzonera hispanica) – 0,5

hadinec obecný (Echium vulgare) – 1

hlaváč šedavý (Scabiosa canescens) – 0,2

hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca) – 0,5

hořčík jestřábníkolistý (Picris hieracioides) – 0,2

hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris) – 0,5

hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) – 1

hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) – 1

chlupáček trsnatý (Pilosella caespitosa) – 0,05

jetel alpinský (Trifolium alpestre) – 1,5

jetel prostřední (Trifolium medium) – 1,5 jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) – 1,5

jitrocel prostřední (Plantago media) – 0,2

kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) – 5

kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos) – 1,5

krvavec menší (Sanquisorba minor) – 7

lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) – 0,3

mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) – 0,3

mochna stříbrná (Potentilla argentea) – 1 mrkev obecná (Daucus carota) – 1

oman srstnatý (Inula hirta) – 0,1

pelyněk ladní (Arthemisia campestris) – 0,1

pilát lékařský (Anchusa officinalis) – 1,5

prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata) – 0,2

pryskyřník hliznatý (Ranunculus bulbosus) – 2,5

pupava obecná (Carlina vulgaris) – 0,1

rmen barvířský (Cota tinctoria) – 1

rozrazil klasnatý (Veronica spicata) – 0,3

řebříček obecný (Achillea millefolium) – 0,9

řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) – 6

sesel sivý (Seseli osseum) – 2

silenka nící (Silene nutans) – 2

silenka ušnice (Silene otites) – 0,4 slézovec durynský (Lavatera thuringiaca) – 3

smldník alsaský (Peucedanum alsaticum) – 2

smolnička obecná (Viscaria vulgaris) – 1

suchokvět roční (Xeranthemum annuum) – 2

svízel syřišťový (Galium verum) – 2

šalvěj hajní (Salvia nemorosa) – 1

šalvěj luční (Salvia pratensis) – 6

šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) – 4

šedivka šedá (Berteroa incana) – 1

škarda vláskovitá (Crepis capillaris) – 0,2

štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) – 2,5

tařice skalní (Aurinia saxatilis) – 0,3

trávnička obecná (Armeria elongata) – 0,5

úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) – 1,5

zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) – 0,2

Traviny 25%

bojínek hliznatý (Phleum nodosum) – 1,5 kostřava červená (Festuca rubra) – 4 kostřava drsnolistá (Festuca brevipila) – 2 kostřava ovčí (Festuca ovina) – 5 lipnice cibulkatá (Poa bulbosa) – 2 lipnice luční (Poa pratensis) – 2 lipnice smáčnutá (Poa compressa) – 1 mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) – 0,5 psineček obecný (Agrostis capillaris) – 0,5 smělek jehlancový (Koeleria pyramidata) – 1 smělek štíhlý (Koeleria macrantha) – 1 sveřep vzpřímený (Bromus erectus) – 2 tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) – 2,5

Devatero základních rad pro úspěšně zakládání a pěstování květnatých luk:

1. Louku zakládáme do čisté půdy, semena přírodních lučních rostlin nelze přisévat do založeného trávníku!

2. Osiva pravých květnatých luk nemícháme s běžným travním a jetelotravním osivem.

3. Půdu pro výsev louky připravíme jako pro trávník, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy.

4. Výsevek semen květnaté louky je 1-2g na m2, hloubka setí je velmi malá - do 0,5cm.

5. Termín výsevu: po celý rok, nejvhodnější jaro a pozdní podzim.

6. Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4-5cm nad povrchem půdy.

7. První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel - sekáme při výšce porostu asi 20cm, aby se nezadusily klíčící rostlinky.

8. Druhý rok po výsevu louka kvete - sekáme 2-3 krát ročně pro zahuštění porostu (1.seč na konci květu kopretin).

9. V dalších letech sekáme1-3 krát ročně.

Související produkty

Výrobky, které jsou uvedeny v souvisejících položkách, Vám umožní si prohlédnout i zboží, které by Vás mohlo zajímat.