PRODUKTY
PRODUKTY

Zemědělské travní směsi a květnaté louky

Okrasné travní směsi

Semena a osiva

Cibuloviny a sadba

Betonová imitace dřeva

Betonové výrobky do zahrad

Substráty, mulče, textílie a juta

Hnojiva

Zahradnické nářadí a potřeby

Bakterie pro čištění

Krmivo a chovatelské potřeby

Topivo a grilovací potřeby

Bazény

Zahradní jezírka

Informace
RYHOS s.r.o. - netkatalog.czZahradní nářadí, nástroje, potřeby - netkatalog.cz

Pěstitelské rady

Pro tento výběr není k dispozici žádné zboží

Po dosažení výšky travního porostu cca 80mm provedeme ostrým nástrojem (kosou, rotačním nožem) první seč. Při ní se zároveň zlikviduje až 95% jednoletých plevelů.

Výživa trávníku je rozhodující pro jeho zapojení, hustotu, vytrvalost a odolnost proti chorobám. Je možné brzy z jara doporučit přihnojení ledkem vápenatým. Během vegetačního období přihnojujeme nejlépe speciálními trávníkovými hnojivy, a to ve 4-5 dávkách.

Plevele v trávníku z velké části zničíme pravidelným sečením. Ty nejodolnější je nutné likvidovat chemicky, například přípravkem BOFIX dle návodu. Trávník pravidelně sečeme a alespoň jednou na jaře a na podzim provedeme vertikulaci.

Nejčastější chyby a omyly při zakládání a ošetřování trávníku:

- podcenění a uspěchání přípravy pozemku

- mělké či hluboké setí

- nevyrovnaná výživa (zejména dusíkem)

- výběr nevhodné travní směsi

- nízké či vysoké kosení a vysoká teplota při seči

- zpltnatění travního porostu (absence vertikulace)

- závlaha při vysokých teplotách a plném slunci

- ukládání sněhu ve velkých vrstvách


Mezi základní udržovací práce patří sekání, hnojení, zavlažování, provzdušňování a zásahy proti chorobám.

Sekání - Po zasetí, než tráva doroste do výšky 10cm, se musí poprvé sekat. Tím se vyporvokuje odnožování trav a jejich houstnutí. Další intervaly sekání nejsou dané, záleží na majiteli.

Hnojení - Častým sekáním trávníku se odebírají z půdy prvky rostlinné výživy. Trávy časem vyčerpávají z půdy živiny, jsou oslabeny a snižuje se jejich konkurenční schopnost v porostu, proto se musí odčerpané látky do úůdy vracet příslušnými hnojivy.

Zavlažování - Když půdní vrstva u trávníků vyschne, omezí se příjem živin z půdy a trávy vadnou. Musí se tedy v období sucha dostatečně zalévat, aby byl stále svěží.

Provzdušňování - Je to proces, při kterém se do slehlé nebo utužené půdy dělají otvory. Ty slouží k tomu, aby se jimi ke kořenům trav lépe dostal vzduch, voda a živiny.

Zásahy proti chorobám - Choroby se dělí na infenkční a neinfekční. Infekční choroby způsobují patogenní organismy, které se za příznivých podmínek rychle šíří. Neinfekční choroby jsou vyvolávány nevhodnými podmínkami pro růst trav (sucho-vlhko). Proti chorobám se zasahuje fungicidními přípravky, ale nejdůležitější je najít příčinu vzniku a odstranit ji.