PRODUKTY
PRODUKTY

Zemědělské travní směsi a květnaté louky

Okrasné travní směsi

Semena a osiva

Cibuloviny a sadba

Betonová imitace dřeva

Betonové výrobky do zahrad

Substráty, mulče, textílie a juta

Hnojiva

Zahradnické nářadí a potřeby

Bakterie pro čištění

Krmivo a chovatelské potřeby

Topivo a grilovací potřeby

Bazény

Zahradní jezírka

Informace
RYHOS s.r.o. - netkatalog.czZahradní nářadí, nástroje, potřeby - netkatalog.cz

Nejrozšířenější choroby travních rostlin


Pro tento výběr není k dispozici žádné zboží

ČERVENÁ NITKOVITOST TRAV

(DŘÍVE KORNATKA TRAVNÍ)

Průvodcem je houba Laetisaria fuciformis. Vyskytuje se především v pozdním létě a na podzim při dlouhotrvajících rosách, mlhách nebo při podmáčení trávníku. Příznakem jsou světle hnědé, později slámově žluté skvrny různé velikosti. Často jsou doprovázeny chomáčky růžového nebo bílého mycelia. Optimální teplota pro rozvoj choroby je 16-22 °C. Stav zlepšuje vyrovnaná výživa a vertikulace.                    


ANTRAKNÓZA TRAV                    

Průvodcem je houba Colletotrichim graminicolaMicrodochium bolleyi. Napadený trávník hůře obrůstá a žloutne. Při vyšších teplotách se na trávníku tvoří větší skvrny. Napadené rostliny se dají snadno vytáhnout z půdy. Na odumřelých častech je tmavé mycelium.


ČARODĚJNÁ KRUHOVITOST TRÁVNÍKŮ                    

Průvodcem je asi 60 druhů vyšších hub z třídy Basidiomycetes. V trávníku se objevují pravidelné kružice tvořené plodnicemi hub, odumřelou zónou nebo tmavě zbarvenými pruhy v trávníku. Nejčastěji se vyskytuje ve starších nebo extenzivně využívaných trávnících. Výskyt podporuje nedostatčná úroveň výživy. Ochrana spočívá v odstranění půdy s myceliem.                    


ŘASY                    

Řasy se v trávníku rozšiřují na méně propustných půdách s nízkým obsahem živin. Vyskytují se ve všech typech trávníků. Půdní druhy řas ksou většinou jednobuněčné organismy, které se shlukují v koloniích a vytvářejí mazlavý povrch půdy. Na trávníku vytvářejí nepropustný povlak tmavě zelené až čené barvy, který je slizovité povahy a postupně zasychá a  praská. Řasy travám konkurují v nárocívh na vodu, živiny a produkují látky inhibující růst. K jejich elimininacije nutné zvýšit úroveň výživy, provádět vertikulaci či aerifikaci a omezit zastínění. Vhodné je ošetření fungicidy s účinnou látkou chlorthalonil, mancozeb a quinoclamin.                    


SNĚŽNÁ SVĚTLERŮŽOVÁ PLÍSŇOVITOST TRAV                    

(DŘÍVE PLÍSEŇ SNĚŽNÁ)

Průvodcem je houba Microdochium nivate. po roztání sněhu se objevují místa pokrytá bělavým nebo narůžovělým myceliem. teplotní optimum pro růst je 0-10°C. Výskyt plísně sněžné není vázán bezprostředně na sněhovou pokrývku. Poškození trávníku je patrné brzy na jaře. Náchylné jsou jílky a kostřavy rákosovité. Je nutné odtranit zbytky travníh rostlin a zajistit pravidelnou výživu. Ošetření se provádí preventivně na podzim a na jaře v případě jejího výskytu pomocí přípravků obsahující azoxystrobin.                    


SNĚŽNÁ ŠEDOBÍLÁ PLÍSŇOVITOST TRAV

(DŘÍVĚ PALUŠKA TRAVNÍ)

Průvodcem je houba Typhula incarnata. Bezprostředně po roztávání sněhu se objevují bílé nebo růžové mycelium, podobně jako u plísně sněžné. Odumřelé rostliny mají hnědavou a šedavou barvu. Chorba se rozvíjí při dlouhodobé sněhové pokrývce. Ochrana je stejná jako u sněžné světlerůžové plísňovitosti trav.


PADLÍ TRAVNÍ

Průvodcem je houba Blumeria graminis. Za příznivých teplotních a vlhkostních podmínek produkuje bíle mycelium. Konidie, které se šíří vzduchem, postupněinfikují nejdříve zdravé spodní listové patro a následně potom také horní listové patro. Na listech se objevuje moučnatý povlak a nekróza. Listy později zasychají. Náchylná je zejména lipnice luční. Ošetření lze provést fungicidními přípravky na bázi azoxystrobinu, propiconazolu a triandimefonu.


REZ TRAVNÍ

Průvodcem jsou houby Puccinia a Uromyces. Rozvíjí se zejména koncem léta, při optimální teplotě 20-30°C, kdy se začínají objevovat žluté, hnědé a načervenalé skvrny a listy postupně zasychají. velmi náchylné jsou některé odrůdy lipnic lučních. Ochrana spočívá ve výběru vhodných odrůd a vyrovnaném hnojení.