PRODUKTY
PRODUKTY

Zemědělské travní směsi a květnaté louky

Okrasné travní směsi

Semena a osiva

Cibuloviny a sadba

Betonová imitace dřeva

Betonové výrobky do zahrad

Substráty, mulče, textílie a juta

Hnojiva

Zahradnické nářadí a potřeby

Bakterie pro čištění

Krmivo a chovatelské potřeby

Topivo a grilovací potřeby

Bazény

Zahradní jezírka

Informace
RYHOS s.r.o. - netkatalog.czZahradní nářadí, nástroje, potřeby - netkatalog.cz

Modrá louka 10g

Cena bez DPH: 69 Kč
Cena s DPH: 79 Kč

Množství: ks

 

Popis zboží „Modrá louka 10g”

Balení květnaté louky: 10g

Patří mezi nižší zahradní louky. Modré květiny se v přírodě vyskytují vzácněji, možná i pro jejich pomalý počáteční růst. Pro lepší vývoj je vhodné sekat Modrou louku častěji a výše nad zemí. Tato louka je určena spíše do uzavřených zahrad izolovaných od okolí, neboť jinak dochází k vtrušování květin s jinou barvou květů z okolí. Také je možné toto osivo přimíchat k jiným lučním květnatým osivům pro posílení modře kvetoucích rostlin v budoucí louce.

Stanoviště: slunce, střední vláhové poměry

Vytrvalost: vytrvalá květnatá louka

Doporučený výsev:

– pro ruční setí …… 2g na 1m2

– setí secím strojem …… 1g na 1m2

Luční květiny 80 %

boubelka velkokvětá (Platycodon grandiflorum) – 1 čekanka obecná (Cichorium intybus) – 1,5 divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) – 0,1 hadinec obecný (Echium vulgare) – 5 hlaváč fialový (Scabiosa columbaria) – 1 hlaváč šedavý (Scabiosa canescens) – 1 hvězdnice chlumní (Aster amellus) – 1,5 chrastavec rolní (Knautia arvensis) – 5 chrpa modrá (Centaurea cyanus) – 3 klasovec šedavý (Asyneuma canescens) – 0,5 kosatec sibiřský (Iris sibirica) – 8 len vytrvalý (Linum perenne) – 8 modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum) – 2 oměj pestrý (Aconitum variegatum) – 1 orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) – 4 ostrožka stračka (Consolida regalis) – 2 ostrožka východní (Consolida orientalis) – 2 pilát lékařský (Anchusa officinalis) – 5 rozrazil dlouholistý (Veronica maritima) – 0,5 rozrazil klasnatý (Veronica spicata) – 0,5 rozrazil ožankový (Veronica teucrium) – 0,5 šalvěj hajní (Salvia nemorosa) – 3 šalvěj luční (Salvia pratensis) – 12 šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) – 4,5 violka psí (Viola canina) – 0,1 yzop lékařský (Hyssopus officinalis) – 5 zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) – 0,3 zvonek karpatský (Campanula carpatica) – 0,3 zvonek klubkatý (Campanula glomerata) – 0,4 zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) – 0,3 zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) – 0,5 zvonek širokolistý (Camapanula latifolia) – 0,5

Traviny 20 %

kostřava drsnolistá (Festuca brevipila) – 3 kostřava sivá (Festuca pallens) – 3 kostřava vláskovitá (Festuca filiformis) – 0,5 kostřava waliská (Festuca valesiaca) – 2 lipnice luční (Poa pratensis) – 1,5 lipnice smáčknutá (Poa compressa) – 2,5 ovsíř luční (Helictochloa pratensis) – 0,5 pěchava slatinná (Sesleria uliginosa) – 1 poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) – 2 pýr prostřední (Elymus hispidus) – 2

třeslice prostřední (Briza media) – 2

Devatero základních rad pro úspěšně zakládání a pěstování květnatých luk:

1. Louku zakládáme do čisté půdy, semena přírodních lučních rostlin nelze přisévat do založeného trávníku!

2. Osiva pravých květnatých luk nemícháme s běžným travním a jetelotravním osivem.

3. Půdu pro výsev louky připravíme jako pro trávník, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy.

4. Výsevek semen květnaté louky je 1-2g na m2, hloubka setí je velmi malá - do 0,5cm.

5. Termín výsevu: po celý rok, nejvhodnější jaro a pozdní podzim.

6. Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4-5cm nad povrchem půdy.

7. První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel - sekáme při výšce porostu asi 20cm, aby se nezadusily klíčící rostlinky.

8. Druhý rok po výsevu louka kvete - sekáme 2-3 krát ročně pro zahuštění porostu (1.seč na konci květu kopretin).

9. V dalších letech sekáme1-3 krát ročně.

Další obrázky „Modrá louka 10g”

luční kvítí do modra
 

Související produkty

Výrobky, které jsou uvedeny v souvisejících položkách, Vám umožní si prohlédnout i zboží, které by Vás mohlo zajímat.