PRODUKTY
PRODUKTY

Zemědělské travní směsi a květnaté louky

Okrasné travní směsi

Semena a osiva

Cibuloviny a sadba

Betonová imitace dřeva

Betonové výrobky do zahrad

Substráty, mulče, textílie a juta

Hnojiva

Zahradnické nářadí a potřeby

Bakterie pro čištění

Krmivo a chovatelské potřeby

Topivo a grilovací potřeby

Bazény

Zahradní jezírka

Informace
RYHOS s.r.o. - netkatalog.czZahradní nářadí, nástroje, potřeby - netkatalog.cz

Rady a tipy jak založit trávník

Pro tento výběr není k dispozici žádné zboží

Zakládání trávníku

 Při zakládání trávníku vycházíme z podmínek dané lokality. Především musíme z pozemku odstranit nežádoucí porost plevelů. Což nejsnadněji provedeme pomocí totálního herbicidu např. Roundup, Dominátor. Půdu prokypříme, nejlépe rotovátorem do hloubky 12 - 15 cm. Odstraníme případné kameny a povrch dokonale urovnáme a uválíme. Máme-li těžkou půdu, musíme ji vylehčit podle potřeby křemičitým pískem nebo použijeme speciální substrát určený pro založení trávníku (u nás v prodeji). Před setím dodáme startovací dávku NPK, přibližně 5 kg na 100 m2 (u nás v prodeji).

Setí

Travní směs rozdělíme na 2 části a vysejeme každou zvlášť do kříže. Osivo vysejeme na povrch a zasekáme hrabičkami. Za sucha můžeme uválet. Po dobu cca 14 dnů než osivo vzejde, nesmí povrch půdy oschnout, proto oseté plochy zavlažujeme jemným mlžením.

Výběr směsi

Kromě přípravy pozemku a setí je pro založení trávníku důležitý výběr správné travní směsi. Protože zakládáme trvalý travní porost na dlouhou dobu, co zasejeme, to tam bude dlouhou dobu růst. Při výběru směsi dobře zvažte, k jakým účelům budete trávník používat. Dejte přednost kvalitní směsi před levnými nabídkami.

Nejčastěji používané komponenty

Jílek vytrvalý - trsnatá tráva, která velmi dobře snáší zátěž (sešlapávání) a při poškození rychle regeneruje. Vzchází rychle do 14 dnů. Vyžaduje žasté sečení a optimální dávky hnojiv (reaguje především na dusíkatí hnojiva). Má vyšší nároky na vláhu a také větší nárust travní hmoty. Obecně je požadován za málo odolný vůči plísni sněžné ve vyšších polohách a hůře snáší sucho. V travních směsích, které nabízíme jsou ale zařazeny odolnější odrůdy.     

Lipnice luční - nejcennější a také nejdražší travní druh. Rozmnožuje se podzemními výběžky , kterými zpevňuje trávník. Vchází pomalu 3-5 týdnů. Její vývoj je pozvolný. V travních porostech se uplatňuje v druhém a třetím roce po založení. pro svoji odolnost je naprosto nepostradaletná v zátěžových trávnících.

Kostřava červená - velmi jemná, hustá, dobře odolávající přísuškům, uplatní se především na sušších pozemcích, zejména v trsnaté formě. Nevyžaduje tak intenzivní hnojení jako jílek vytrvalý. Vyskytuje se ve třech formách jako trsnatá, krátce a dlouze výběžkatá. Vchází během 2-3týdnů, méně odoláva zátěži. Je nezbytná pro založení jemných a hustých trávníků

Kostřava drnolistá (ovčí) - hustě trsnatá tráva núzkého vzrůstu, která vytváří jemný a tmavý trávník. Vchází 2-3 týdny. Nesnáší silnou zátěž, je však mimořádně odolná vůči suchu a nevadí jí stín. Používá se především v okrasných trávnících, ale i v sadech a vinicích.

Kostřava rákosovitá - krátce výběžkatá tráva s mimořádnými schopnostmi vyrovnat se s nedostatkem vláhy. Hluboce koření, a  proto je schopna si opatřit vláhu i na suchýstanovištích. Vzheledem k velikosti osiva doporučujeme výsevek 4-6kg/100m2 . Menší výběžek způsobuje tvorbu drnů v porostu. Kostřava rákosovitá poměrně pomalu vchází 2-3 týdny. Je velmi vytrvalá a vytváří hustý drn, ale nesnáší časté a nizké sečení. Velmi vhodná je směs kostřavy rákosovité s lipnicí, se kterou se vzájemně doplňují. Ve vyšších polohách je podobně jako jílek napadána plísní sněžnou, což ale do značné míry eliminují naše nová šlechtění nebo fungicidní ošetření.

 

Na níže uvedených fotkách Vám chceme ukázat, že pokud chcete oživit svoji zahradu, park či hřiště, zasejte trávník. Na fotografiích je krásně vididtělná barevnost parku po založení trávníku.