PRODUKTY
PRODUKTY

Zemědělské travní směsi a květnaté louky

Okrasné travní směsi

Semena a osiva

Cibuloviny a sadba

Betonová imitace dřeva

Betonové výrobky do zahrad

Substráty, mulče, textílie a juta

Hnojiva

Zahradnické nářadí a potřeby

Bakterie pro čištění

Krmivo a chovatelské potřeby

Topivo a grilovací potřeby

Bazény

Zahradní jezírka

Informace
RYHOS s.r.o. - netkatalog.czZahradní nářadí, nástroje, potřeby - netkatalog.cz

Geotextilie a juta

Geotextílie je vyráběna z různých textilních materiálů jako je polypropylen, polyesteru, juta nebo konopí. Plní funkci výztuže, ochrany nebo filtru.

Geotextílie se často používá:

Ve vodním stavitelství: při výstavbě zahradních jezírek, nádrží, kanálů a rybníků, pro zajištění hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO, při výstavbě střech, zakládaní staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství, 

Nejdůležitější vlastnosti geotextilií jsou:

Pevnost v tahu a tlaku, odolnost proti plísním, odolnost proti bakteriím, odolnost proti chemikáliím, částečná odolnost proti UV záření

Hlavní funkce geotextilie

Separační – Zamezuje promíchání rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými je uložena. Zamezuje styku nesnášenlivých materiálů.
Ochranná – Chrání hydroizolační vrstvu, popř. další vrstvy stavební konstrukce před nepříznivými vlivy prostředí i provozu.
Filtrační – Omezuje vyplavování částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale nezabraňuje pohybu vody.
Zpevňovací – Umožňuje stabilizaci svahu. Přenáší smyková a tahová napětí v zemním tělese.
V mnoha případech se v jedné vrstvě textilie uplatní více funkcí.

Protože se jedná vždy o netkané geotextilie větších tlouštěk, které dobře odvádějí vodu v rovině, zastávají tyto geotextilie zároveň funkci drenážní.